Türkçe Öğretmeninden Uluslararası Güvenli İnternet Projesi
Belediye Başkanımız Dr. Duhan Kalkan'ın İlk Kitabı Çıktı.
Kalecik Barajındaki Doluluk Oranı
Depremin İlk Altı Saati Hayat Meselesi
Kalecik'te 4.7 Deprem
Valimiz Sayın Vasip Şahin İlçemizde
Altıntaş Mahallesi Eski Camii
Kalecik'te Kuru Meyve ve Sebze Üretim Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Kuruluyor.
2020 Yılı Milli Ağaçlandırma Seferberliği
Kara Elmas Turizm Treni
Kalecik Kalesi Arkeolojik Kazı Calismalari
Cuma Duası İle Kalecik’ten Yardımlar Yola Çıktı
Cumhuriyetin İlanının 97. Yılı Kutlamaları.
Kalecik Ilçe Halk Kütüphanesi Açıldı
Yeni Halk Kütüphanesi Açılıyor.
Yeni Halk Kütüphanesi Açılıyor.
Kalecik Ekmegi ve Çöreği Tescillendi.
Kalecik'te Tren Kazasi
19 Eylül Gaziler Günü 2020
Kalecik Yöresel Ürünleri Tanıtım Standi

TÜRKÇE ÖĞRETMENİNDEN ULUSLARARASI GÜVENLİ İNTERNET PROJESİ

BELEDİYE BAŞKANIMIZ DR. DUHAN KALKAN'IN İLK KİTABI ÇIKTI.

KALECİK BARAJINDAKİ DOLULUK ORANI

DEPREMİN İLK ALTI SAATİ HAYAT MESELESİ

KALECİK'TE 4.7 DEPREM

VALİMİZ SAYIN VASİP ŞAHİN İLÇEMİZDE

ALTINTAŞ MAHALLESİ ESKİ CAMİİ

KALECİK'TE KURU MEYVE VE SEBZE ÜRETİM TESİSİ VE SOĞUK HAVA DEPOSU KURULUYOR.

2020 YILI MİLLİ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

KARA ELMAS TURİZM TRENİ

KALECİK KALESİ ARKEOLOJİK KAZI CALİSMALARİ

CUMA DUASI İLE KALECİK’TEN YARDIMLAR YOLA ÇIKTI

CUMHURİYETİN İLANININ 97. YILI KUTLAMALARI.

KALECİK ILÇE HALK KÜTÜPHANESİ AÇILDI

YENİ HALK KÜTÜPHANESİ AÇILIYOR.

YENİ HALK KÜTÜPHANESİ AÇILIYOR.

KALECİK EKMEGİ VE ÇÖREĞİ TESCİLLENDİ.

KALECİK'TE TREN KAZASİ

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ 2020

KALECİK YÖRESEL ÜRÜNLERİ TANITIM STANDİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Arşiv