Kalecik Un Yeninden Raflarda
Cumhuriyetimizin 95. Yılı Kutlamaları
Hamile İnek Helikopterle Kurtarıldı
Akkaynak Topuz Dede Türbesi Restore Ediliyor
Kalecik Spor Evinde Türközü Sporu Ağırladı
Artık Dış Mahalle Çöpleri De Toplanacak
Başkan Hanım Aşure Dağıttı
Kalecik’e Ajans Desteği
Gaziler Günü Anma Programı
Alişoğlu Türbesi Restore Ediliyor.
Kalecik Yeni Devlet Hastanesi Açıldı.
Kalecik Devlet Hastanesi Açılışa Gün Sayıyor
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Parkı
30 Ağustos Zafer Bayramının 96. Yılı Kutlamaları
Kalecik Spor Desteklerinizi Bekliyor
Şükrü Ağa Konağı Restore Ediliyor
Şırahan Kapalı Pazar Yeri Projesi
Gamame Mescid İnşaatı Son Hızla Devam Ediyor
Kalecik İmam Hatip Lisesi Mezunları Günü
İlçemizin Tanıtımına Katkı Sağlayam Sosyal Ağlardan Biz Kalecikliyiz

KALECİK UN YENİNDEN RAFLARDA

CUMHURİYETİMİZİN 95. YILI KUTLAMALARI

HAMİLE İNEK HELİKOPTERLE KURTARILDI

AKKAYNAK TOPUZ DEDE TÜRBESİ RESTORE EDİLİYOR

KALECİK SPOR EVİNDE TÜRKÖZÜ SPORU AĞIRLADI

ARTIK DIŞ MAHALLE ÇÖPLERİ DE TOPLANACAK

BAŞKAN HANIM AŞURE DAĞITTI

KALECİK’E AJANS DESTEĞİ

GAZİLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI

ALİŞOĞLU TÜRBESİ RESTORE EDİLİYOR.

KALECİK YENİ DEVLET HASTANESİ AÇILDI.

KALECİK DEVLET HASTANESİ AÇILIŞA GÜN SAYIYOR

JANDARMA GENEL KOMUTANI ARİF ÇETİN PARKI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 96. YILI KUTLAMALARI

KALECİK SPOR DESTEKLERİNİZİ BEKLİYOR

ŞÜKRÜ AĞA KONAĞI RESTORE EDİLİYOR

ŞIRAHAN KAPALI PAZAR YERİ PROJESİ

GAMAME MESCİD İNŞAATI SON HIZLA DEVAM EDİYOR

KALECİK İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI GÜNÜ

İLÇEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYAM SOSYAL AĞLARDAN BİZ KALECİKLİYİZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Arşiv