Altıntaş Mahallesi Eski Camii
Kalecik'te Kuru Meyve ve Sebze Üretim Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Kuruluyor.
2020 Yılı Milli Ağaçlandırma Seferberliği
Kara Elmas Turizm Treni
Kalecik Kalesi Arkeolojik Kazı Calismalari
Cuma Duası İle Kalecik’ten Yardımlar Yola Çıktı
Cumhuriyetin İlanının 97. Yılı Kutlamaları.
Kalecik Ilçe Halk Kütüphanesi Açıldı
Yeni Halk Kütüphanesi Açılıyor.
Yeni Halk Kütüphanesi Açılıyor.
Kalecik Ekmegi ve Çöreği Tescillendi.
Kalecik'te Tren Kazasi
19 Eylül Gaziler Günü 2020
Kalecik Yöresel Ürünleri Tanıtım Standi
Asma Köprü Restore Ediliyor
Kalecik Haberin Blog Sayfasi
Sel Baskınlarını Onlemek Amacıyla Set Yapimi
Hanhana, Köklü Bir Ankara İlçesinin Kültür Dergisi
Coronovirus Denetimleri
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları 2020

ALTINTAŞ MAHALLESİ ESKİ CAMİİ

KALECİK'TE KURU MEYVE VE SEBZE ÜRETİM TESİSİ VE SOĞUK HAVA DEPOSU KURULUYOR.

2020 YILI MİLLİ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

KARA ELMAS TURİZM TRENİ

KALECİK KALESİ ARKEOLOJİK KAZI CALİSMALARİ

CUMA DUASI İLE KALECİK’TEN YARDIMLAR YOLA ÇIKTI

CUMHURİYETİN İLANININ 97. YILI KUTLAMALARI.

KALECİK ILÇE HALK KÜTÜPHANESİ AÇILDI

YENİ HALK KÜTÜPHANESİ AÇILIYOR.

YENİ HALK KÜTÜPHANESİ AÇILIYOR.

KALECİK EKMEGİ VE ÇÖREĞİ TESCİLLENDİ.

KALECİK'TE TREN KAZASİ

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ 2020

KALECİK YÖRESEL ÜRÜNLERİ TANITIM STANDİ

ASMA KÖPRÜ RESTORE EDİLİYOR

KALECİK HABERİN BLOG SAYFASİ

SEL BASKINLARINI ONLEMEK AMACIYLA SET YAPİMİ

HANHANA, KÖKLÜ BİR ANKARA İLÇESİNİN KÜLTÜR DERGİSİ

CORONOVİRUS DENETİMLERİ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Arşiv