Gamame Mescidi İbadete Açılıyor
Ahiret Günü ve Hesap verme Bilinci
Dev Yılan Paniği
Küçük Sanayi Sitesi Projesine Başlanılıyor
Haydi Koş Gel Camiler Seninle Güzel
Kalecikte Sel
Bir Yuva Kuralım
Fide Desteği
İş ve Çalışma Ahlakı
Şehre Tekn@ctivity Kattık Turizmle Değeri Katladık
Kalecik Tarım ve Orman Müdürlüğünden Zirai Don Uyarısı
Abb’den Başkentli Çiftçilere Sebze Fidesi Desteği
Hasayaz’da Damla Projesi ve İha’larla..! Simalar-semâlar ve Gülüşler-düşler
Orman Haftasında Biz, Birlikte ve Farkındayız! Ya Siz?
Kalecik Habere Reklam verin
18 Mart Milli Medya ve Çanakkale Ruhu
18 Mart Çanakkale Zaferi  107. Yılı Etkinlikleri
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
Kalecik Yalım Barajı
İstiklal Marşının Kabulunun 101. Yılı Etkinlikleri

GAMAME MESCİDİ İBADETE AÇILIYOR

AHİRET GÜNÜ VE HESAP VERME BİLİNCİ

DEV YILAN PANİĞİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİNE BAŞLANILIYOR

HAYDİ KOŞ GEL CAMİLER SENİNLE GÜZEL

KALECİKTE SEL

BİR YUVA KURALIM

FİDE DESTEĞİ

İŞ VE ÇALIŞMA AHLAKI

ŞEHRE TEKN@CTİVİTY KATTIK TURİZMLE DEĞERİ KATLADIK

KALECİK TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN ZİRAİ DON UYARISI

ABB’DEN BAŞKENTLİ ÇİFTÇİLERE SEBZE FİDESİ DESTEĞİ

HASAYAZ’DA DAMLA PROJESİ VE İHA’LARLA..! SİMALAR-SEMÂLAR VE GÜLÜŞLER-DÜŞLER

ORMAN HAFTASINDA BİZ, BİRLİKTE VE FARKINDAYIZ! YA SİZ?

KALECİK HABERE REKLAM VERİN

18 MART MİLLİ MEDYA VE ÇANAKKALE RUHU

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 107. YILI ETKİNLİKLERİ

BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

KALECİK YALIM BARAJI

İSTİKLAL MARŞININ KABULUNUN 101. YILI ETKİNLİKLERİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Arşiv